RRR "Rupel Rups Rondrit"


Met dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, sponsors, sympathisanten

de samenwerking met TMC Unicorn en aan de gastvrije cafe uitbaters onderweg !

RRR Rupel Rups Rondit

Eindelijk ! De zon ! Na 3 editie's in de regen kregen we het mooie weer dat we verdienden.
Met 39 wagens, 16 motards en veel vrijwillige medewerkers mochten we vanaf 8 uur meer dan 100 vrolijke gezichten verwelkomen in Depot DeLuxe.
Vanaf 09u30 (na de lekkere koffiekoeken) werd iedereen (one by one) op pad gezet. Een rustige start met al gauw een "sjoelbak"-stop in cafe De Balans (Eikevliet) om dan door de mooie natuur van de Rupelstreek te rijden. Voor de eerste keer konden we "Buitenland" doorkruisen, daarna een stuk langs de oude Schelde meenemen, tot aan De Zandstuiver (Luipegem). De "pitjesbak" stond er klaar en vermits iedereen ondertussen wel doorhad dat de middagpauze niet ver meer weg was, werd er stevig genoten van het terrasjesweer.

Net zoals in onze 1ste editie (toen nog in de gietende regen) kon iedereen uitblazen in het Fort Van Bornem. De aangeboden lekkere broodjes en de frisse dranken bij cafe De Waterlander waren meer dan welkom bij dit mooie weer.

Na het "ringwerpen" was er voor de moedige deelnemers (en dat waren er wel wat) een kleine tunnel voorzien om het fort te verlaten. Dit wordt normaal niet toegelaten maar voor onze organisatie werd een uitzondering gemaakt. In het donker, onder toezicht van de vele vleermuizen die daar wonen, werd er traag en voorzichtig gemanuvreerd. Het was voor de ene al wat moeilijker dan voor de andere, maar iedereen "overleefde" het kleine avontuur.

Deel 2 bracht ons eerst naar cafe Den Tweeden Thuis (Londerzeel) waar met dartspijlen enkele extra punten konden verdiend worden.
Daarna trokken de oldtimers verder richting Leest, naar cafe In den Bareel. In de tuin stond een tonnenspel met schijven...

De verschillende spelletjes op de controleposten werden door iedereen beter onthaald dan de "moeilijke" vragen van de vorige jaren. Samen met de 20 fotovragen werd het familiale karakter van onze RRR nog wat extra in de verf gezet. Zoals steeds kwam de winnaar uit een wagen met meer dan 2 personen. Als je vanop de achterbank op zoek kan gaan naar de foto's heb je altijd een streepje voor. Misschien een hint voor de deelnemers van volgend jaar om een 3de of 4de persoon mee te nemen ?

Jammer genoeg bereikte niet iedereen de eindplaats in Noeveren. Enkele wagens moesten vroegtijdig de deelname staken, vooral door technische problemen.
Voor alle anderen werden eerst verschillende prijze uitgereikt, waarna de medewerkers van TMC Unicorn zorgden voor een schitterende BBQ, muzikaal opgeluisterd door de Hemiksemse popgroep "'t Oud IJzer".

Iedereen bedankt voor de leuke zondag en hopelijk tot volgend jaar !!

Hier (of via "Galerij") kan je nog eens nagenieten van de foto's